Sign in

Επτά τρόποι να μη σας ξεγελάσουν σε Ενεχυροδανειστήριο ή Αγορά Χρυσού

Η παγκόσμια οικονομική κατάσταση με την τιμή χρυσού και ασημιού να ανεβαίνουν συνεχώς, και την αγορά ακινήτων να μεταβάλλεται καθημερινά, οδηγούν ανθρώπους από μεσαία και πάνω κοινωνικά στρώματα να επιλέγουν να πουλήσουν κάποια υπάρχοντά τους ή να ζητήσουν κάποιο προσωρινό δάνειο για να αντεπεξέλθουν στις καθημερινές τους ανάγκες. Για το λόγο αυτό και κατεφεύγουν σε μια κοντινή αγορά χρυσού ή ενεχυροδανειστήριο.

Η δουλειά στα ενεχυροδανειστήρια ή στις αγορές χρυσού αυξάνεται και πλέον γίνονται και συναλλαγές ηλεκτρονικά σε κάποιες περιπτώσεις.

Τι πρέπει όμως να γνωρίζετε πριν πουλήσετε ή βάλετε σε ενέχυρο κάποιο αντικείμενο και πώς μπορείτε να πετύχετε την καλύτερη τιμή;

Agora Xrysou

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store